Från det svenska originalmönstret / From the Swedish original pattern
Fri frakt från 500 kr • Gäller t o m 24 december

Integritet på webbplatsen

Förtydligande med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018: Vår integritetspolicy kommer automatiskt att träda i kraft den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av webbplatsen från den dagen kommer att vara föremål för den nya policyn.

Informationsinsamling och -användande

I samband med besök på vår webbplats så samlas in information från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en väl fungerande webbplats, och för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tjänster.

Logginformation

Då webbplatsen besöks samlas automatiskt standardiserad ligginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, IP-adress och datum och tid för åtkomst.
Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på webbplatsen. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren.
Uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Ytterligare lagring är möjlig, men då raderas eller anonymiseras användarens IP-adress.

Cookies

Webbplatsen använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i användarens webbläsare i samband med besöket på webbplatserna. Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatserna återbesöks.

Vi använder cookies för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av hur webbplatserna används, exempelvis frekvens av sidvisningar och inmatade söktermer, för att förbättra kvaliteten på webbplatsen och webbplatsens innehåll.
Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till användaren.
Cookies raderas antingen automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade temporära cookies, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid.

Genom att ändra inställningarna i sin webbläsare kan användaren inaktivare eller begränsa överföring av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade kan det vara så att specifika funktioner på webbplatsen inte kan användas fullt ut.

E-postkontakt

Då en användare kontaktar oss med en frågeställning och förfrågan via formulär på webbplatsen kan användaren behöva delge oss med personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter). Vi kommer använda dessa personuppgifter för att besvara/hantera sådana frågeställningar och förfrågningar, och för att hantera vidare korrespondens.

Likaså kan användaren kontakta oss med generella frågeställningar via e-post. I det fallet behandlas personuppgifter som användaren tillhandahåller via e-post. Personuppgifterna används enbart för att behandla sådan korrespondens. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Information och nyhetsbrev

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från användaren vid tillhandahållande av information och nyhetsbrev. Då en användare önskar prenumerera på information och nyhetsbrev så efterfrågar vi kontaktuppgifter. Vi kommer endast att använda kontaktuppgifterna för att skicka efterfrågad information. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Beställningar

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från användaren i olika beställningsformulär. Användaren måste i dessa fall tillhandahålla personuppgifter (så som namn och adress). Dessa personuppgifter används endast för att fullgöra beställningar. Om vi har problem att hantera en beställning kan vi också komma att använda tillhandahållna kontaktuppgifter för att kontakta användaren. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Analysverktyg

Vi använder Google Analytics för att kunna följa användarnas aktiviteter på webbplatsen. Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google Inc. som använder cookies som kan följa användarens inställningar vid besök på webbplatsen. Den genererade informationen (inklusive IP-adress) kommer att bli anonymiserad som standard så att en personlig referens utesluts. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Alla användare har möjligheten att inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.

Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatserna, sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på webbplatsen och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till användningen av webbplatsen. Vi använder denna information enbart för statistiska ändamål.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall tillhandahålla tjänsterna.

Externa länkar

Webbplatsen innehåller länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Användarens rättigheter

Användare har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om användaren.

Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har användaren också rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Användaren kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om användaren, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har användaren rätt att när som helst vända sig till personuppgiftsansvarig för att återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades.

Varje begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallning av samtycke, måste göras skriftligen till personuppgiftsansvarig.

Ändring av vår nätintegritetspolicy

Vi kan, från tid till annan, uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att användaren återbesöker vår nätintegritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.

Design och tillverkning
S. Petersson Guld och Ur, logo

Återförsäljare

Nordeens Guldsmedsaffär

Norra Järnvägsgatan 35, Ljusdal

Tel: +46(0)651 71 12 43

Webbplats

S. Petersson Guld & Ur

Box 154, 821 21 Bollnäs
Besöksadress: Långgatan 14, Bollnäs

Tel: +46(0)278 260 00

Webbplats

Hudiksvalls guldsmedja

Salutorget 6, Hudiksvall

Tel: +46(0)650 313 00

Webbplats

Bär en svensk smyckestradition

Linblomman, som finns avbildad på HälsingeSmycken, blev 1909 Hälsinglands landskapsblomma.

För några hundra år sedan var linodlingar vanliga på Hälsinglands gårdar. Linet hjälpte till att bygga bondevälståndet i Hälsingland under 1700- och 1800-talen med ståtliga träbyggnader och vackra väggmålningar som på vissa ställen finns kvar än i dag.

Linodlingarna har sedan länge försvunnit från landskapet, men dess vackra blomma finns förevigad på vår Hälsingering.

Carry a Swedish jewelry tradition

The flax flower is the traditional symbol of Hälsingland in Sweden.
A few hundred years ago, flax was a common cultivation on farms in Hälsingland.

The production of flax helped build the prosperity of Hälsingland's farmers in the 1700 and 1800's. They were able to build magnificent wooden buildings with beautiful murals that in some places still are on display.

The cultivations has long since disappeared from the landscape, but its beautiful flower will forever be seen on our traditional Hälsingland jewelry.

©2023 HälsingeSmycken • E-post